line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

 
Välkommen till Kullans Kroppsterapi

 

Företag

Fr o m den 1 januari 2004 har lagen ändrats så att arbetsgivaren får erbjuda massage som friskvård. Arbetsgivaren får dra av hela kostnaden utan att detta behöver tas upp som en förmån för den anställde.För att massagen ska vara skattefri friskvård måste hela personalen erbjudas förmånen. Alla behöver dock inte ta massage.

Sjukfrånvaron är ett av de stora samhällsproblemen och medför höga kostnader. Många företag ser idag massage på jobbet som en bra investering. Att få massage regelbundet minskar bl a stressen och förebygger arbetsskador.Nu är det lättare för företagen att anlita massörer till arbetsplatsen. Jag kommer ut till er och ställer upp massagebänken i ett rum som får bli tillfällig praktik. Personalen behandlas i förebyggande syfte med klassisk massage. Vid besvär sker en individuellt anpassad behandling med olika massageterapeutiska metoder.

Satsa på förebyggande arbete och få personalen långtidsfrisk!